Jak nám můžete pomoci?

Nyní máme osud kostela ve svých rukou. Už během prvních dvou let od koupi, jsme na vlastní kůži zakusili, co znamená ono známé „ práce jako na kostele“. Ano, Našim cílem se nyní stává péče o kostel, abychom ho udrželi jak v dobrém technickém stavu, ale také aby byl využíván především k liturgickým, případně kulturním účelům. Aby i nadále byl důstojným živým stánkem Božím, ale také zůstal významnou kulturní památkou města Trmice.

Pokud komukoliv z Vás není lhostejný osud kostela Narození Panny Marie v Trmicích, pokud i Vy máte stejné pocity jako my, cítíte, že naše snahy jdou i nadále správným směrem a ztotožňujete se s našimi cíli, prosíme vás o spolupráci či podporu jakýmkoliv způsobem.

Uvítáme například:

  • Vaši aktivní spolupráci jako členů Spolku, s nabídkou svých schopností, znalostí a tvůrčích nápadů ve prospěch uvedených cílů,
  • podporu a radu jakoukoliv formou, i bez členství ve Spolku,
  • pomoc v oblasti stavební, památkové, a podobně,
  • aktivní účast na „Modlitebním mostě“ za záchranu našeho kostela
  • jakýkoliv finanční dar na opravy kostela, případně pojištění, které činí cca 15 000,- Kč ročně.

Vaše připomínky, nápady, rady, ale i názory nám můžete zasílat na e-mailovou adresu:

OS@kosteltrmice.cz


Vaše případné finanční dary lze poukázat na náš účet:

242002164/0300

IBAN CZ39 0300 0000 0002 4200 2164

Každému dárci bude na požádání vystaveno potvrzení o přijetí daru.


Jak se stát členem Spolku naleznete zde.

Drazí přátelé, prosíme Vás všechny o podporu našeho díla i v následujících období a o jakoukoliv spolupráci. Budoucnost kostela je v našich rukou. Duchovní správci se střídají, ale my - věřící a obyvatelé Trmic - zůstáváme.


Za veškerou Vaši pomoc, modlitby a dary Vám upřímně a ze srdce děkujeme.