O nás

Milí přátelé, příznivci trmického kostela, drazí bratři a sestry!

CO SE VLASTNĚ STALO, PROČ VZNIKL NÁŠ SPOLEK?

Před lety zahájilo vedení Římskokatolické farnosti Trmice podnikatelské aktivity v oblasti hospodaření s farními lesy a následně rozšiřovalo, do té doby snad úspěšné podnikání, o koupi pily na zpracování dřeva právě z farních lesů. Cílem celého záměru bylo získávat prostředky např. na opravy kostelů, jichž je ve správě farního obvodu celkem 6 a jejichž stav se neustále horší a na krytí dalších nutných výdajů na provoz farnosti, jelikož finanční zdroje jsou značně omezené. Bohužel celý podnikatelský projekt skončil vysokými dluhy ve výši kolem 35 milionů.

My i ostatní farníci jsme byli postaveni před hotovou věc. O narůstajících dluzích jsme neměli tušení a o podnikání jako takovém jsme měli pouze velice kusé a neúplné informace. Přesto leckdo z nás na různé nesrovnalosti, o kterých se dozvěděl, upozorňoval našeho duchovního správce, bohužel s nulovým úspěchem. Situace dospěla až tak daleko, že v polovině roku 2010 podal největší věřitel návrh na insolvenci Římskokatolické farnosti Trmice. Zanedlouho na to, byl soudem ustanoven insolvenční správce a vyhlášen úpadek. Následně se začal připravovat rozprodej veškerého majetku farnosti, a to včetně trmického kostela a jeho vybavení.

Jelikož jsme se nechtěli smířit s tím, že bychom ztratili „NÁŠ“ kostel Narození Panny Marie na Václavském náměstí v Trmicích a „NAŠI“ faru s farní kaplí sv. Jana Boska, a nechtěli jsme jen nečinně přihlížet tomu, jak tyto objekty získávají v dražbě zcela neznámí lidé či firmy se zcela neznámými úmysly – neboť cílem prodeje není zachování duchovního života, ale pouze a jedině maximalizování výnosu z prodeje pro uspokojení pohledávek věřitelů, rozhodli jsme se aktivně se pokusit zvrátit tento stav.

K tomuto účelu jsme v prosinci 2010 založili Občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích – FIAT VOLUNTAS TUA, jehož prvořadým cílem bylo pokusit se o nemožné, tj. shromáždit finanční prostředky a přihlásit se jako zájemce o koupi kostela, případně fary. Brzy však faru včetně kaple sv. Jana Boska koupil jiný zájemce, kněz z pražské arcidiecéze Stanislav Zápotocký, a přenechal ji farnosti k užívání, fara je však jeho majetkem. Tudíž naše sdružení se dále zaměřovalo pouze na kostel. Díky nezištné podpoře tisíců příznivců z celé České republiky se nám podařilo shromáždit finanční prostředky v řádu několika miliónů. To, co se nám zdálo na začátku nepředstavitelné, se s pomocí Boží stalo skutečností. Dne 14.10.2013 předsedkyně Občanského sdružení Mgr. Marie Gottfriedová a zástupce kanceláře insolvenčního správce podepsali kupní smlouvu na koupi trmického kostela a Občanské sdružení, které zvítězilo ve výběrovém řízení, získalo kostel Narození Panny Marie do svého vlastnictví.

Od té doby se začíná psát nová kapitola našeho sdružení. Naším cílem se nyní stává péče o kostel, abychom ho udrželi jak v dobrém technickém stavu, ale také aby byl využíván především k liturgickým účelům, případně kulturním.

V roce 2014 byla podepsána Smlouva o užívání kostela mezi Občanským sdružením a Římskokatolickou farností Chabařovice.

Na konci roku 2015 pak proběhla transformace Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích – FIAT VOLUNTAS TUA na Spolek pro záchranu kostela v Trmicích – FIAT VOLUNTAS TUA. Transformace souvisí s účinností nového Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost v roce 2014.

Jelikož se v uplynulých dvaceti letech neinvestovaly do oprav kostela téměř žádné finanční prostředky, případně pouze minimální, jsou některé stavební části kostela v neutěšeném stavu, zejména pak balkóny na věži. Z tohoto důvodu bude v následujícím období hlavní náplní činnosti našeho spolku shromažďování finančních prostředků na provedení příslušných oprav. Jelikož je kostel kulturní památkou musíme také jednat jak s orgány státní správy, tak místní samosprávy. Do budoucna se také nebráníme účastnit se na dořešení otázky fary, která je nyní majetkem patera Zápotockého. Ale v tuto chvíli Spolek nedisponuje finančními prostředky, které by byly třeba na její odkoupení.

Veškeré toto naše úsilí i nadále svěřujeme do Božích rukou a všechny prosíme o modlitbu. Předat náš kostel jako důstojný stánek Boží, ale také jako důstojné kulturní místo města Trmice pro další generace je nejen náš cíl, ale také náš závazek vůči těm, kteří nám pomohli v těch nejtěžších uplynulých letech, jak finančně, tak modlitbou, ale také vůči těm, kteří zde kdysi působili a pomáhali nám utvářet vztah k tomuto místu - hlavně otci arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi, Salesiánům a dalším.

Pokud komukoliv z vás není lhostejný osud kostela Narození Panny Marie v Trmicích, jako významného duchovního a poutního místa, nebo i jen jako kulturní památky, srdečně vás zveme ke spolupráci.