Chcete se stát naším členem?

Členem se může stát každý, kdo je starší 18 let, je trestně bezúhonný a zašle písemnou přihlášku (volnou formou) na adresu Spolku. Následně po odsouhlasení přihlášky Radou spolku budou uchazeči zaslány platební údaje pro úhradu ročního členského příspěvku (variabilní symbol, číslo účtu).

Členský příspěvek činí 250,-Kč na kalendářní rok.

Přihlášky je možno předat i osobně komukoliv z rady Spolku. Členský příspěvek lze rovněž uhradit přímo naší paní účetní, např. po nedělní či jiné bohoslužbě, bude-li přítomna, nebo po vzájemné telefonické domluvě.

Každému bude vydáno potvrzení o úhradě členského příspěvku.

Členství ve Spolku nebude umožněno těm, kdo jsou zodpovědní za podnikatelské aktivity Římskokatolické farnosti Trmice a svým jednáním ji dovedli až do insolvenčního řízení a k rozprodeji jejího majetku, včetně kostelů.

(Podrobnosti o členství naleznete ve stanovách Spolku, které jsou k dispozici v sekci dokumenty.)

A k čemu slouží členské příspěvky? Budou použity pro výdaje spojené se zajištěním nutné a nezbytné administrativy pro chod Spolku, hrazení poštovních poplatků, poplatků za vedení účtu v bance a podobně.

Všichni členové spolku, včetně rady i předsedy, vykonávají veškerou činnost ve prospěch Spolku zásadně bezplatně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Jedinou naší odměnou bude úspěch celého díla a naplnění našich cílů.