Osudy zrušených kostelů

Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii

– v majetku Severočeské galerie výtvarného uměni v Litoměřicích