Modlitební aktivity

Modlitební most

Velké množství problémů dnešní doby je pohledem tohoto světa otázkou peněz. Těmi by byl řešitelný i úpadek naší farnosti. Jenže suma je příliš vysoká, času málo, zachránce případně zachránci disponující nejen dostatečným obnosem (alespoň 20-25 milionů), ale též přijatelným motivem a dobrým úmyslem, v nedohlednu.

Jsme ale především lidé s vírou v Boha. Nejenže se ptáme sami sebe, proč nás taková zkouška musela potkat, zda není naše počínání v nějakém směru nesprávné, nebo to je tak, že až do současné doby jsme se měli dobře, nějakým způsobem jsme otupěli a v budoucnu bychom na to mohli doplatit ztrátou nejvyšší – minutím cíle pozemské pouti každého, kdo si říká křesťan v plném významu tohoto slova; nebo se význam toho všeho má projevit až více v budoucnosti?

Odpovědi na tyto i další podobné otázky, stejně jako i pomoc a řešení nejjistějším, nejsprávnějším a nejelegantnějším způsobem hledáme u našeho trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého a v přímluvě Panny Marie – naší nebeské Matky.

Mimo mší svatých obětovaných za naši farnost, za to, aby se vše v dobré obrátilo, mimo individuální modlitby řady lidí na tento úmysl, modlíme se i ve formě modlitby celé farnosti ve formě tzv. modlitebního mostu. To je pravidelná modlitba každý čtvrtek od 18 ti hod., kdy po hodinách se střídají lidé z farnosti podle seznamu až do pátku 16 ti hod., kdy je adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní a po ní v 17 hod. mše svatá. Seznam je ovšem spíše jen zárukou, aby se v této době vždy někdo modlil. Přidat se může kdokoliv v kteroukoliv dobu, stejně i způsob a místo modlitby záleží na každém, kdo se připojí. Modlitební most má být vyjádřením spojení celé farnosti v modlitbách na tento úmysl i vyjádřením spojení farnosti směrem k Bohu.

Dovolujeme si poprosit i Vás, případné čtenáře těchto řádek, o Vaše, alespoň kratičké vzpomenutí v modlitbě nebo prosbě za naši farnost, jejíž budoucnost svěřujeme také my do vůle našeho Pána.

FIAT VOLUNTAS TUA… - BUĎ VŮLE TVÁ…

Zobrazit více o modlitebním mostu...


Se začátkem postní doby došlo k rozšíření modlitebních aktivit farnosti za záchranu kostela a fary v Trmicích o adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Ty se konají pravidelně každý pátek po večerní mši svaté (od 18 hodin) pod vedením našeho duchovního správce a trvají do desáté hodiny večerní.